top of page
OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY – INDIVIDUÁLNÍ ZÁKAZNÍK – SPOTŘEBITEL

PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY SUPEROPERATOR

Tyto smluvní podmínky jsou součástí právně závazné smlouvy mezi společností Superoperator CZ s.r.o. se sídlem na adrese Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ 055 91 651, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 266596 („ Superoperator“ nebo „my“) a vámi (dále jen „zákazník“ nebo „vy“) týkající se vašeho užívání služby digitalizovaných automyček společnosti Superoperator a souvisejících aplikací Superoperator a Mycí Digi Linka, (souhrnně jako „služba“). Přečtěte si je prosím pečlivě.

Stažením nebo použitím těchto našich aplikací (dále jen „ aplikace“) nebo používáním služby jakýmkoli jiným způsobem akceptujete, že mezi vámi a námi byla vytvořena závazná dohoda s níže uvedenými podmínkami a příslušnými možnostmi objednávek a volbami služeb, včetně volby servisního plánu prováděného prostřednictvím služby (souhrnně nazýváno jako naše „smlouva“).

Můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese podpora@superoperator.com či na telefonním čísle: 284 018 391.

Tím, že se přihlásíte k využívání služby za těchto podmínek, uvádíte a zaručujete se, že jste spotřebitelem, který se přihlašuje k využívání služby za účelem mimo vaši obchodní nebo profesní činnost.

SLUŽBA, SERVISNÍ PLÁN

Aplikace Superoperator a Mycí Digi Linka je digitální služba mytí automobilů pro vždy čisté vozidlo. Přihlášením k určitému programu, nebo tarifu (jinak „ servisní plán“) vám umožňujeme využívat účastnické mycí služby za paušální měsíční poplatek (odměnu) nebo v rámci našich jednorázových servisních plánů a služeb za jednorázový poplatek (odměnu) za jedno mytí nebo jednu poskytnutou službu.

Servisní plány, jednorázové služby, které jsou vám k dispozici, jakož i příslušné poplatky, jsou blíže popsány v rámci uživatelského rozhraní služby v aplikaci a/nebo na našich webových stránkách umístěných na internetové adrese http://www.superoperator.cz.

V některých případech se poplatky na různých servisních místech mohou lišit. V těchto případech můžete kontrolovat aktuální informace v aplikaci za účelem zjištění výše poplatků v konkrétním servisním místě.

Servisní plán vám bude aktivován poté, co akceptujeme vaši objednávku, a to buď v rámci aplikace (služby) zakoupením vybraného tarifu, a nebo prostřednictvím e-mailu, který vám pošleme.

Není-li stanoveno jinak, jsou servisní plány určeny pouze pro jedno předem určené vozidlo. Služba vám však může umožnit objednat si více servisních plánů pro vaše různá vozidla. Některé servisní plány mohou také umožnit změnu určeného vozidla během doby trvání servisního plánu. V případech, kdy byla poskytnuta tato možnost, si vyhrazujeme právo odmítnout změnit vaše vozidlo, pokud se nové vozidlo podstatně liší od původně určeného vozidla.

POŽADAVKY NA VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

Chcete-li službu používat, musíte si stáhnout aplikaci na kompatibilní mobilní zařízení. Naše aplikace je momentálně k dispozici pro zařízení s operačním systém iOS nebo Android, takže pro používání služby musíte mít zařízení s operačním systém iOS nebo Android. Chcete-li se zaregistrovat k využívání servisního plánu, nebo jednotlivých služeb musíte mít také běžně přijímanou platební kartu. Další informace o kreditních a platebních kartách, které přijímáme, naleznete na našich webových stránkách.

Chcete-li službu používat, musíte nám také poskytnout číslo registrační značky vašeho vozidla a některé další požadované informace, jak je popsáno v našich zásadách ochrany osobních údajů. Službu nemůžete používat, pokud nám tyto informace neposkytnete a nebudete souhlasit s tím, že je budete aktualizovat. Chcete-li svůj vůz umýt, může se stát, že budete muset prokázat svůj nárok na poskytnutí služby ukázáním své poznávací značky nebo prostřednictvím aplikace nainstalované na vašem mobilním zařízení.

SERVISNÍ MÍSTA

Jakmile se zaregistrujete k využívání aplikace pro mytí v rámci jednotlivých programů nebo balíčků mytí, můžete využívat služeb myček a dalších služeb v servisních místech, které byly identifikovány pro daný program nebo balíček mytí. 

Každé servisní místo ( myčka, místo s dalšími službami ) může mít další místní pokyny k použití a požadavky, které musíte dodržovat. Nejsme odpovědni za škody, ztráty nebo zranění, které mohou vzniknout z důvodu nedodržení místních pokynů a požadavků.

Nezaručujeme, že bude každé servisní místo vždy k dispozici. Servisní místa mohou mít určité provozní hodiny a mohou být uzavřena pro opravu nebo údržbu.

TRVÁNÍ SMLOUVY

Některé z našich balíčků služeb jsou poskytovány na dobu určitou, což znamená, že až do skončení této doby nemůžete vypovědět smlouvu ani balíček služby. Tímto není dotčeno Vaše právo na odstoupení od smlouvy či od balíčku služby (viz níže). Můžete ukončit používání dalších našich balíčků služby, které skončí po uplynutí platného fakturačního období. Smlouva zůstává v účinnosti, dokud máte aktivován jakýkoliv balíček nebo nainstalovanou aplikaci a dále do chvíle, kdy vy nebo my smlouvu vypovíme. V takovém případě smlouva zanikne 30 dní po účinnosti výpovědi.

Kterákoliv ze stran může ukončit smlouvu odstoupením, a to i přes existenci aktivního balíčku služeb, jestliže druhá strana závažně poruší podmínky smlouvy.

ZMĚNY SLUŽBY NEBO SERVISNÍHO PLÁNU

Vyhrazujeme si právo v naší službě jednou za čas provádět změny. Takovéto změny zahrnují odstraňování chyb, bezpečnostní vylepšení a vizuální změny služby.

Nebudeme provádět žádné podstatné změny služby, pokud máte aktivován nějaký servisní plán na dobu určitou. V opačném případě můžeme provést významné změny ve službě nebo servisních plánech, které mohou nastat po skončení účinnosti vašeho servisního plánu nebo příslušného fakturačního období.

PROPAGAČNÍ AKCE, BETA VERZE

Aplikace budou nabízet speciální kampaně nebo propagační akce - slevy, akční ceny, vouchery. Tyto propagační akce podléhají jakýmkoli dalším podmínkám uvedeným v souvislosti s akcí.

Naši službu neustále rozvíjíme. To může zahrnovat poskytnutí přístupu k experimentálním možnostem nebo funkcím („možnosti beta“), které jsou označeny slovy „Beta“, „Trial“, „Test“ a podobně. Nezaručujeme, že možnosti beta budou k dispozici po jakoukoli určitou dobu. Vyhrazujeme si právo změnit možnosti beta podle svého uvážení. Veškeré možnosti beta jsou poskytovány v plném rozsahu tak, jak jsou, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky, pokud jde o funkčnost, vhodnost pro jakékoliv účely, ať už všeobecné nebo specifické, uspokojivou kvalitu, bezchybnost nebo nepřetržitou službu a podobně.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Podle právních předpisů Evropské unie můžete odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření či odstoupit do 14 dnů od objednání jednotlivého servisního plánu. Odstoupení od smlouvy či od jednotlivého servisního plánu můžete provést mimo jiné zasláním e-mailu na adresu, kterou jsme vám poskytli, nebo odesláním formuláře uvedeného na adrese: www.superoperator.cz/kontakt.

V případě, že jste před odstoupením využili jakékoliv mycí služby, máme právo účtovat za tyto služby běžné ceny za jednorázové mytí.


Zneužívání služby; naše právo důvodně ukončit službu, smlouvu, zablokovat SPZ pro aplikaci, nebo účtovat plnou cenu.

Vyhrazujeme si právo důvodně ukončit Váš servisní plán, jednorázové služby mytí nebo smlouvu odstoupením, pokud:

 1. SPZ vozu v aplikaci se neshoduje s SPZ na Vašem voze. Toto může nastat v případě uložení SPZ pod jinou zemí ( česká registrační značka uložena v aplikaci pod jinou zkratkou země než je "CZ" ) nebo záměnou číslice 0 za písmeno O a obráceně, popřípadě neuvedení celé SPZ ( zkrácení o některé znaky ). 

 2. zneužíváte službu; toto zneužití zahrnuje opakované zbytečné mytí vašeho vozu, hrubé chování vůči zaměstnancům služby, porušení pravidel servisního místa a podobně;

 3. nezaplatíte jakékoliv splatné poplatky do 45 dnů od příslušného data splatnosti; nebo jste se zaregistrovali k využívání služby neomezeného balíčku jako firma, ale používáte službu k profesionálním účelům, abyste myli vozy pro profesionální použití a podobně; za vozy pro profesionální použití se považují autobusy, dodávky, taxíky a vozidla používaná pro službu Uber nebo podobnou službu pro spolujízdu, a to i v případě, že vozidlo může být také používáno pro soukromé účely. V těchto případech vám můžeme také účtovat poplatky navíc, které obvykle účtujeme za takovéto profesionální využití služby.

 4. zneužívání služby v případě slevy na jednotlivé programy pro první použití aplikace. V případě "Akce 1.mytí zdarma": opakovaně vytváříte spotřebitelské účty na svou nebo neznámé osoby, opakovaně mažete vícekrát SPZ Vašeho vozu za účelem vložení do nově vytvořeného účtu, za účelem získání služby opakovaně na jednu SPZ nebo na jiné SPZ za zvýhodněnou cenu, placenou ze stejné platební karty, když již byla sleva na první mytí uplatněna. 

 

PLATBY A POPLATKY

Za každou službu ( programy mytí, služby nabízené pro rezervaci ), balíčky mytí ( předplacené programy ), servisní plán ( balíčky služeb ) účtujeme poplatky (odměnu) dle smlouvy, které jsou podrobně popsány v rámci služby v aplikaci.

V případě plánů služeb ( balíčky služeb ) na dobu určitou zůstávají příslušné poplatky pevně stanoveny po tuto dobu. Jako podmínku obnovení vašeho servisního plánu si vyhrazujeme právo na změnu příslušných poplatků po vypršení účinnosti vašich servisních plánů na dobu určitou.

U servisních plánů, které nejsou na dobu určitou, si vyhrazujeme právo na změnu příslušných poplatků po vypršení daného fakturačního období. Pokud nesouhlasíte se změnou ceny, můžete svůj servisní plán vypovědět do uplynutí účinnosti daného fakturačního období.

Pokud změníme výši našich poplatků, budete na to upozorněni v rámci služby (např. v aplikaci) nebo prostřednictvím zvláštního emailu, který vám zašleme.

Všechny poplatky jsou včetně DPH, není-li uvedeno jinak.

Odměna (poplatky) za využívání služeb mohou být hrazeny prostřednictvím systému poskytovatel platebních služeb Braintree – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Lucembursko.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ, LICENCE K APLIKACI

Veškeré duševní vlastnictví v rámci služby, včetně aplikace, náleží společnosti Superoperator nebo poskytovatelům licence. Tím, že souhlasíte s těmito podmínkami, vám společnost Superoperator uděluje celosvětovou licenci na instalaci a používání aplikace v mobilním zařízení s omezenou platností, která je neexkluzivní, nepřevoditelná, nelicencovatelná a bezplatná (s výjimkou výše uvedených). Smlouva mezi vámi a společností Superoperator (včetně této licenční klauzule) je účinná, pokud máte nainstalovanou aplikaci, i když nemáte aktivován žádný servisní plán. Pokud účinnost této smlouvy z jakéhokoli důvodu vyprší, musíte odstranit aplikaci ze svého mobilního zařízení.

Obchody s aplikacemi

Naši aplikaci distribuujeme prostřednictvím obchodů Apple AppStore a Google Play (každý z nich dále jako „App Store“). Pro obchody App Store a jejich poskytovatele platí následující:

 1. Smlouva a tyto podmínky nezavazují poskytovatele služby App Store – ani poskytovatel, ani jeho přidružené společnosti nejsou smluvními stranami této smlouvy.

 2. Poskytovatel služby App Store a jeho přidružené společnosti jsou však třetím beneficientem dohody, což znamená, že se ve vztahu k vám mohou spoléhat na podmínky smlouvy.

 3. Poskytovatel služby App Store není žádným způsobem zodpovědný za naši aplikaci nebo službu, jejich vlastnosti ani funkce. Není zodpovědný za aplikaci nebo službu podle zákonů o odpovědnosti za výrobek nebo ochraně spotřebitele.

 4. Poskytovatel služby App Store ani výrobce vašeho zařízení ani váš poskytovatel internetového připojení nejsou zodpovědní za poskytování podpory nebo údržby aplikace.

 5. Poskytovatel služby App Store nenese odpovědnost v případě, že by se zjistilo, že aplikace porušuje práva duševního vlastnictví třetích stran.

 1. App Store také může poskytnout vlastní reklamační proces, pomocí kterého můžete požádat o náhradu podle pravidel App Store.

 

Kontrola exportu

Služba a aplikace mohou obsahovat softwarové komponenty, které podléhají pravidlům kontroly vývozu podle právních předpisů Evropské unie, Spojených států nebo jiných zemí. Proto prohlašujete a zavazujete se, že nejste rezidentem nebo se nenacházíte v zemi, která by podléhala embargu podle práva Spojených států nebo v zemi, kterou Spojené státy klasifikují jako zemi podporující terorismus. Dále zaručujete, že nejste osobou na seznamu speciálně určených cizích státních příslušníků (USA) nebo na seznamu odmítnutých osob nebo subjektů Ministerstva obchodu USA.

Rovněž prohlašujete a zavazujete se, že nejste rezidentem ani nemáte sídlo v zemi, do které nemůže být aplikace vyvezena podle zákona o kontrole vývozu zboží dvojího užití, a že do takovéto země aplikaci nevyvezete.

Dále uvádíte a zaručujete se, že budete dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy platné pro export technologií.

Převedení

My můžeme postoupit veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí. Vy smlouvu postoupit či práv z ní nesmíte.

Odmítnutí odpovědnosti, omezení odpovědnosti

V rozsahu povoleném příslušným závazným právním předpisem je vám aplikace poskytnuta v plném rozsahu tak, jak je, bez jakýchkoli záruk, pokud jde o funkčnost, vhodnost pro jakékoliv účely, ať už všeobecné nebo specifické, uspokojivou kvalitu, bezchybnost nebo nepřetržitou službu a podobně.

Pokud jde o mytí vašeho vozidla, můžeme být zodpovědní za jakékoli škody způsobené na vašem vozidle kvůli omylům či chybám v mytí. V takovém případě jsme odpovědní za nepřímé škody pouze v rozsahu, v jakém škoda vznikla z nedbalosti z naší strany.

Nic v těchto podmínkách nebo ve smlouvě neomezuje vaše práva podle platných zákonů.

Oznámení

Jakákoli oznámení či právní jednání, která vám zasíláme, mohou být provedena přímo ve službě (např. v aplikaci) nebo prostřednictvím e-mailové zprávy.

Rozhodné právo, řešení sporů

Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany smlouvy sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Volbou práva podle nejste zbaveni zbaven ochrany, kterou poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Strany smlouvy smluvily pravomoc soudů České republiky, nestanoví-li donucující ustanovení právního řádu jinak.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy podpora@superoperator.com. Informaci o vyřízení stížnosti Vám zašleme na Vaši elektronickou adresu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů ze smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je obchodní společnost Superoperator CZ s.r.o. se sídlem na adrese Rybná 716/24, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 055 91 651, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 266596 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce

Doručovací adresa Rybná 716/24, Nové Město, 110 00 Praha, telefonní číslo: 284 018 391, adresa elektronické pošty: podpora@superoperator.com.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

 • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „ nařízení“)

 • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a používány pro správu vztahů se zákazníky, komunikaci se zákazníky a zpracování smluv. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve větším rozsahu, než je požadováno smlouvou či právními povinnostmi uloženými správci, zpracování je založeno na oprávněném zájmu správce údajů na řízení a rozvoji vztahů se zákazníky a poradenství pro zákazníky, a to včetně budoucích zákazníků, u kterých se smlouva teprve připravuje.

Na základě oprávněného zájmu mohou být údaje použity také

 • pro účely statistiky a obchodního rozvoje;

 • pro marketingové aktivity; a

 • pro účely profilování. Údaje mohou být rozděleny podle typu vztahu se zákazníky (soukromí a firemní zákazníci) a podle umístění myčky nebo servisní stanice.

 

Zpracovávané osobní údaje

Uchování mohou podléhat následující informace o subjektu údajů:

jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, typ vztahů se zákazníkem, všechny typy dohod a související informace, registrační čísla vozidel používaných ve službě, nákupy, mytí vozidel a způsob platby. Servisní záznamy k uložení a automatické identifikace registračních čísel vozidel spojených s vztahem zákazníka. Identifikace registračních čísel vozidel, která nejsou spojena se službou, nejsou uloženy.

Kromě toho fakturační adresy fakturovaných zákazníků.

Doba uchovávání osobních údajů

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání účinků smluvního vztahu se zákazníkem, nejdéle však po dobu šesti let od skončení tohoto smluvního vztahu a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však vždy po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Zdroje osobních údajů

Samotné subjekty údajů a údaje vygenerované prostřednictvím využívání služby subjekty údajů.

Kategorie dalších příjemců osobních údajů

Osobní údaje můžeme předávat jiným společnostem skupiny Superoperator a poskytovatelům služeb mimo společnosti skupiny v rámci služby Superoperator. Společnost, která poskytuje aplikacím Superoperator a Mycí Digi Linka komunikační nástroj Notificare pro správu informačních kampaní, které jsou zákazníkům zasílané na základě jejich preferencí je společnost Notificare B.V. registrována (3029 AK) v Rotterdamu, Holandsko,  Marconistraat 16, registrovaná v obchodním rejstříku pod číslem 56141475. Tento a další subjekty , které jednají jako zpracovatelé osobních údajů, zpracovávají osobní údaje v souladu s pokyny společností Superoperator CZ s.r.o a v souladu s nařízením a v mezích nařízení.

Osobní údaje můžeme zpřístupnit příslušným orgánům veřejné moci, pokud je pro to zákonem stanovena povinnost.

Pokud zákazník používá tzv. manuální služby péče o vozidlo, které vyžadují rezervaci v kalendáři, rezervačnímu systému jsou sděleny následující informace o zákazníkovi: jméno zákazníka, e-mailová adresa, telefonní číslo, registrační číslo vozidla a zakoupená služba.

Pokud zákazník do služby přidá informace o své platební kartě, operátorovi plateb budou odesílány následující údaje (viz část 9 pro více informací o platebních operátorech): jméno zákazníka, e-mail a údaje platební karty (číslo, datum vypršení platnosti, bezpečnostní kód). Údaje jsou zasílány pomocí vlastních technických prostředků platebního operátora, které splňují nejvyšší bezpečnostní normy. Informace o platební kartě jsou uloženy v registru platebních operátorů a nikoliv v registru zákazníků správce.

Přenos dat mimo EU nebo EHP

Osobní údaje mohou být předávány mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor v souladu s nařízením a v mezích nařízení.

Pokud zákazník přidá informace o platební kartě, budou tyto údaje převedeny do Spojených států, mimo EU. To zaručuje, že platební karta a platební informace jsou zpracovávány v souladu s nejlepšími certifikovanými bezpečnostními postupy v oboru. Data jsou předávána v rámci Štítu EU-USA na ochranu soukromí a Štítu Švýcarsko-USA na ochranu soukromí. Zákazník přidává informace z platební karty prostřednictvím mobilní aplikace a informace o platební kartě jsou v šifrování SSL předány z mobilního zařízení (IOS nebo Android) přímo platebnímu operátorovi pomocí vlastních technických prostředků platebního operátora, aniž by prošly systémy správce. Poté informace o platební kartě nejsou uloženy v systému správce.

Služby platebního operátora Stripe v Evropě nabízí jeho dceřiná společnost Stripe Payments Europe Limited (dále jen „Stripe Payments Europe“) se sídlem v Irsku. Za účelem poskytování služby Stripe Payments Europe předává informace o platbě uživatele společnosti Stripe, Inc. ve Spojených státech. Za účelem zajištění bezpečného zpracování osobních údajů a zákonnosti přenosu dat je Stripe certifikována podle Štítu EU-USA na ochranu soukromí a Štítu Švýcarsko-USA na ochranu soukromí. Prohlášení společnosti Stripe o ochraně soukromí naleznete zde.
Certifikát Štítu soukromí společnosti Stripe je zde. Stripe je certifikována na nejvyšší úroveň, tj. Úroveň 1 Standardu zabezpečení dat pro odvětví platebních karet (PCI DSS). Služba, kterou implementují Stripe a správce, je v souladu s novou směrnicí EU o platebních službách (PSD2).

Služby platebního operátora Braintree v Evropě nabízí dceřiná společnost společnosti PayPal, společnost PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. se sídlem v Lucemburku. Za účelem provedení služby PayPal zpracovává údaje o platbách ze serverů umístěných ve Spojených státech. Prohlášení společnosti Braintree o ochraně osobních údajů je k dispozici zde. Společnost Braintree je certifikována na nejvyšší úroveň, tj. Úroveň 1 Standardu zabezpečení dat pro odvětví platebních karet (PCI DSS). Služba, kterou implementují Stripe a správce, je v souladu s novou směrnicí EU o platebních službách (PSD2).

Zásady ochrany rejstříku

Fyzické materiály:

Jakékoliv fyzické materiály jsou uloženy v uzamčených prostorách, které jsou přístupné pouze osobám se speciálním oprávněním.

Elektronicky zpracované údaje:

Poskytnuté osobní údaje jsou chráněny v síti: připojení je chráněno protokolem SSL. Ochrana osobních údajů ukládaných v databázi (rejstříku): Rejstřík se nachází v EU na serveru chráněném protokolem SSL. K rejstříku mají přístup pouze osoby, které pracují pro správce údajů, a další specifikované osoby, které potřebují údaje k výkonu svých povinností. Mohou používat šifrované připojení VPN, uživatelská jména a hesla. Data jsou chráněna firewallem a technologiemi proti malwaru.

Cílem výše uvedených opatření je zajistit důvěrnost osobních údajů, dostupnost a integritu údajů a plnění práv subjektů údajů.

Automatizované rozhodování

Osobní údaje se nepoužívají pro automatizované rozhodování, které by mělo na subjekty údajů právní nebo podobné účinky.

Právo subjektu údajů podat námitky proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů, jehož zpracování osobních údajů je založeno na oprávněném zájmu správce, má právo vznést námitky v rozsahu, v němž je zpracování údajů založeno na oprávněném zájmu správce údajů.

Právo subjektu údajů podat námitky proti přímému marketingu

Subjekt údajů může poskytnout nebo neposkytnout souhlas s přímým marketingem specifickým pro daný kanál prováděným Správcem, včetně profilování používaného v přímém marketingu.

Další práva subjektu údajů týkající se zpracování osobních údajů

Právo na přístup subjektu údajů (právo na kontrolu)

Subjekt údajů má právo zkontrolovat, jaké osobní údaje související s ním jsou uloženy v rejstříku správce. Právo na kontrolu může být odepřeno z důvodů stanovených zákonem. Výkon práva na kontrolu je zpravidla bezplatný.


Právo subjektu údajů požádat o opravu nebo vymazání údajů nebo o omezení zpracování

Pokud subjekt údajů může jednat sám za sebe, v okamžiku, kdy je informován nebo se dozví o takové chybě, bez zbytečného odkladu opraví, vymaže nebo doplní údaje v rejstříku, které jsou v rozporu s účelem rejstříku, jsou nesprávné, zbytečné, nedostatečné nebo zastaralé.

Není-li subjekt údajů schopen napravit vlastní údaje, může podat žádost o opravu. Subjekt údajů má rovněž právo požadovat, aby správce údajů omezil zpracování osobních údajů, například v situaci, kdy subjekt údajů čeká na odpověď správce údajů na jeho žádost o opravu nebo vymazání údajů.

Právo subjektu údajů na přenositelnost dat

V rozsahu, v němž subjekt údajů sám pro rejstřík poskytl údaje, které jsou zpracovány na základě jeho souhlasu nebo na základě splnění smlouvy nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy, do níž je subjekt údajů zapojen, má subjekt údajů právo získat tyto údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci údajů.

Právo podat stížnost kontrolnímu orgánu

Subjekt údajů má právo podat stížnost u příslušného kontrolního orgánu, pokud správce údajů ve svých operacích nedodržel nařízení.

Ostatní práva

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo odvolat svůj souhlas na kontaktní adresu správce.

Kontakty

Subjekt údajů může kontaktovat správce údajů ohledně všech záležitostí týkajících se zpracování osobních údajů a situací týkajících se práv subjektu údajů. Subjekt údajů může vykonávat svá práva telefonicky, e-mailem nebo osobně na adrese správce údajů.

OBCHODNÍ PODMÍNKY - FIREMNÍ ZÁKAZNÍCI APLIKACE SUPEROPERATOR

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Superoperator CZ s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ 055 91 651, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 266596 (dále jen „“) a jinou právnickou osobou či podnikající fyzickou osobou jako uživatelem služby „SUPEROPERATOR“ (dále jen „“), vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „“) uzavíraných prostřednictvím aplikace provozovatele nebo webové stránky umístěné na internetové adrese www.superoperator.cz (dále jen „“).

V případech, kdy osoba, která má v úmyslu s provozovatelem uzavřít smlouvu o poskytování služeb je spotřebitelem, tedy není právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, upravují vztahy mezi provozovatelem a takovou osobou zvláštní smluvní ujednání.

Služba není určena pro provozovatele taxi služeb či jiných přepravních služeb jako jsou Uber, Liftago, Bolt a podobně. S takovými osobami/společnostmi není možné smlouvu o poskytování služeb uzavřít bezindividuálního posouzení a schválení společnosti Superoperator.

Službu je možné využívat prostřednictvím mobilních aplikací provozovatele určených pro zařízení s operačním systémem „Android“ společnosti Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, California, Spojené státy americké a pro zařízení s operačním systémem iOS společnosti Apple Inc., se sídlem 1 Infinite Loop Cupertino, California, Spojené státy americké (dále jen „“). Práva a povinnosti stran ohledně užití aplikací upravují zvláštní licenční podmínky.

VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

se rozumí zajištění mytí osobního automobilu objednatele v rozsahu tarifu služby (čl. 2.2 a čl. 2.3), a to v místě (dále jen „servisní místo“), v čase a v rozsahu zobrazovaném prostřednictvím uživatelského rozhraní aplikace.

VIP balíčkem se rozumí varianta služby určená pro jedno (1) osobní vozidlo objednatele, v rámci které může objednatel po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb využít libovolný počet umytí programu FLEET dle standardních potřeb. Za standardní potřebu se rozumí běžné používání myčky bez nadměrného používání jako je vícečetné mytí denně a maximálně deset (10) mytí měsíčně. Tento balíček není určen pro řidiče Taxi služeb ( Taxi, Uber, Bolt a podobné služby ).

PREMIUM balíčkem se rozumí varianta služby určená pro jedno (1) osobní vozidlo objednatele, v rámci které může objednatel využít až deset (10) umytí programu FLEET a deset (10) umytí programu FLEET PREMIUM na toto vozidlo během jednoho roku trvání smlouvy o poskytování služeb (počítáno od uzavření smlouvy o poskytování služeb).

ELEGANT balíčkem se rozumí varianta služby určená pro jedno (1) osobní vozidlo objednatele, v rámci které může objednatel využít až dvacet čtyři (24) umytí programu FLEET na toto vozidlo během jednoho roku trvání smlouvy o poskytování služeb (počítáno od uzavření smlouvy o poskytování služeb).

BASIC balíčkem se rozumí varianta služby určená pro jedno (1) osobní vozidlo objednatele, v rámci které může objednatel využít až třináct (13) umytí programu FLEET na toto vozidlo během jednoho roku trvání smlouvy o poskytování služeb (počítáno od uzavření smlouvy o poskytování služeb).

UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Uzavření smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím webové stránky:

Pro zaslání návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím webové stránky vyplní objednatel registrační formulář na webové stránce, včetně specifikace varianty služby (tarifu), o kterou má objednatel zájem. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb odešle objednatel provozovateli po zaškrtnutí rámečku (tzv. check-box) kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT “ (dále jen „žádost o registraci“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Údaje uvedené objednatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány provozovatelem za správné, přičemž provozovatel je vždy oprávněn verifikovat identitu objednatele a objednatelem uváděné údaje (telefonicky, elektronickou poštou apod.).

V návaznosti na doručení žádosti o registraci provozovateli zašle provozovatel na adresu objednatele informace nezbytné ke zprovoznění uživatelského účtu (dále jen „“), a to i za účelem ověření adresy objednatele. Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

Uzavření smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím aplikace:

Pro registraci objednatele v rámci aplikace, jež je předpokladem pro uzavření smlouvy o poskytování služeb, vyplní objednatel registrační formulář, který odešle objednatel provozovateli po zaškrtnutí rámečku (tzv. check-box) kliknutím na tlačítko „Hotovo“. Následně dojde ke zprovoznění uživatelského účtu (čl. 4) objednatele provozovatelem. Údaje uvedené objednatelem v registračním formuláři jsou pro účely obchodních podmínek považovány provozovatelem za správné, přičemž provozovatel je vždy oprávněn verifikovat identitu objednatele a objednatelem uváděné údaje (telefonicky, elektronickou poštou apod.).

Pro zaslání návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím aplikace vyplní objednatel v rámci uživatelského účtu (čl. 4) objednatele objednávkový formulář, včetně zvolení varianty služby (tarifu), která má být objednateli na základě smlouvy o poskytování služeb provozovatelem poskytována (dále jen „návrh na uzavření smlouvy“). Po doručení návrhu na uzavření smlouvy provozovateli a po uhrazení odměny provozovatele za první období služby objednatelem zprovozní provozovatel službu objednateli. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Zprovozněním služby objednateli provozovatelem je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

Objednatel bere na vědomí, že provozovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (je oprávněn odmítnout registraci objednatele), a to zejména s osobami, které dříve porušily smluvní vztahy s provozovatelem.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě uzavření smlouvy o poskytování služeb může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní aplikace. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel zejména provádět správu svých údajů a využívat službu (dále jen „“). V případě uzavření smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím aplikace (čl. 1.1.1), může objednatel zvolit variantu služby (tarifu), která mu má být na základě smlouvy o poskytování služeb provozovatelem poskytována.

Uživatelský účet objednatele bude zprovozněn v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služeb.

Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu jsou provozovatelem považovány za správné. Každý může mít pouze jeden uživatelský účet.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (tvořeným adresou elektronické pošty) a automaticky generovaným kódem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

Provozovatel může objednateli znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, že objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Smlouvou o poskytování služeb se provozovatel zavazuje, že po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb bude objednateli poskytovat službu, přičemž objednatel se smlouvou o poskytování služeb zavazuje, že provozovateli bude za poskytování služby hradit měsíční odměnu ve výši určené v závislosti na zvoleném tarifu služby.

ODMĚNA PROVOZOVATELE

Za poskytování služby bude objednatel hradit provozovateli paušální měsíční odměnu ve výši dohodnuté ve smlouvě o poskytování služeb.

V případě uzavření smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím webové stránky (čl. 1.1.1)

je odměna provozovatele splatná bezhotovostně, a to na účet provozovatele č.9548543001/5500, vedený u společnosti Raiffeisen bank (dále jen „“);

je první měsíční odměna provozovatele splatná bezhotovostně na účet provozovatele před započetím poskytování služby provozovatelem, a to nejpozději do sedmi (7) dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb.

Odměna provozovatele za další měsíce je splatná bezhotovostně na účet provozovatele, a to vždy do čtrnácti (14) dnů od započetí kalendářního měsíce, za které je odměna provozovatele hrazena. Informace k platbě včetně čísla účtu provozovatele a variabilního symbolu platby obdrží objednatel v pokynech k platbě, které se zobrazují v rámci uživatelského účtu či je provozovatel zašle elektronickou poštou na adresu objednatele.

Objednatel je povinen uhrazovat platby v souladu s těmito pokyny a společně s variabilním symbolem platby.

V případě uzavření smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím aplikace (čl. 1.1.1) je odměna provozovatele hrazena objednatelem měsíčně platební kartou s tím, že je první měsíční odměna provozovatele je hrazena při uzavření smlouvy o poskytování služeb, přičemž další částky měsíční odměny provozovatele budou odečítány z účtu objednatele automaticky prostřednictvím platební karty vždy k prvnímu dni každého započatého dalšího měsíce služby, za který je odměna provozovatele hrazena.

Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „“) a ke všem částkám bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Závazek objednatele hradit odměnu provozovatele je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele.

Odměna provozovatele podle smlouvy o poskytování služeb má charakter paušální platby, a pokud objednatel nevyužije služeb provozovatele, nemá tato skutečnost vliv na vznik práva provozovatele na uhrazení paušální odměny v plné výši. Paušální forma odměny je smluvními stranami smluvena zejména z důvodu, že provozovatel musí mít vyhrazeny zdroje pro plnění svých závazků ze smlouvy o poskytování služeb.

V případě prodlení objednatele s placením odměny provozovatele vzniká provozovateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením odměny provozovatele je provozovatel oprávněn přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči objednateli, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků objednatelem. Přerušením plnění závazků provozovatele vůči objednateli podle předchozí věty není dotčeno právo provozovatele na jeho odměnu, a to i za období, kdy došlo k přerušení plnění závazků provozovatelem.

VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

Není-li výslovně dohodnuto jinak, může objednatel službu využít pouze pro jeden osobní automobil, jehož SPZ (státní poznávací značka) je objednatelem předem uložena v aplikaci. Využití služby objednatelem může být podmíněno ukázáním SPZ (státní poznávací značky) či informací z aplikace v konkrétním servisním místě. Změna SPZ v rámci služby je možná maximálně 2 x do roka, nebo dle individuálního posouzení spolenosti Superoperator a musí být odůvodněna a je možná v těchto případech: změna vozidla v případě zakoupení nového, havárie nebo krádeže.

Každé servisní místo (provozovna) může mít vlastní pokyny či předpisy, které je objednatel povinen dodržovat při využití takového servisního místa. Servisní místa nemusí být pro účely využití služeb dostupná nepřetržitě (servisní místa mohou mít stanoveny provozní hodiny či mohou být zcela uzavřena pro účely oprav nebo údržby).

Službu nemusí provozovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně objednatele nebo na straně jiných osob.

 

Službu tak nemusí provozovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

Provozovatel může provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. V souvislosti s plněním této své povinnosti může provozovatel provádět plánované odstávky služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či upgrade software na serveru (dále jen „“). Pokud to charakter odstávky služeb dovoluje, bude provozovatel dle svých možností realizovat odstávku služeb v době nižšího využívání služeb (v nočních hodinách).

Poskytování služby může provozovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

Objednatel bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená objednatelem v uživatelském účtu.

Objednatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení provozovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

Objednatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru provozovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Objednatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky provozovatele či jinak nepřiměřeně omezoval provozovatele. Objednatel zejména nesmí server provozovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti provozovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Provozovatel odpovídá objednateli pouze za zaviněné porušení právních povinností. Objednatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti provozovatele za vady služeb u provozovatele zejména na adrese jeho sídla.

Objednatel dále bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za stav programového vybavení objednatele, za zálohování dat objednatelem a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení objednatele.

V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností provozovatele za vady služby (včetně individuálních služeb), nejedná-li se o újmu způsobenou provozovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování služby omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada újmy, včetně ušlého zisku, je omezena výší jedné poloviny odměny skutečně uhrazené objednatelem za využívání služby v posledním roce před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně objednatele. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná újma, včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad služby (včetně individuálních služeb) vzniknout, může činit maximálně částku jedné poloviny odměny skutečně uhrazené objednatelem za využívání služby v posledním roce před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně objednatele.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍCH OSOB

V souvislosti s provozem služby může ze strany provozovatele (z popudu objednatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob využívajících službu. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že objednatel v těchto případech vystupuje jako správce osobních údajů a provozovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. Z těchto důvodů pověřuje objednatele tímto provozovatele jako zpracovatele osobních údajů ke zpracování osobních údajů, a to za podmínek níže uvedených.

Nebude docházet ke zpracování osobních údajů zvláštní kategorie ve smyslu čl. 9 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „“).

Ke zpracování osobních údajů provozovatelem bude docházet po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb.

Kategorií subjektů údajů, jejichž osobní údaje budou provozovatelem zpracovávány, jsou zejména zaměstnanci objednatele a jiní pracovníci objednatele (dále jen „“). Provozovatel bude zpracovávat následující typy osobních údajů uživatelů, které objednatele uloží v rámci služby: jméno a příjmení, emailová adresa, informace o rozsahu využívání služby, SPZ vozidla a další údaje o vozidle jako je typ vozidla, barva.

Účelem zpracování osobních údajů provozovatelem je plnění smlouvy o poskytování služeb. Ke zpracování osobních údajů provozovatelem bude docházet pomocí automatizovaných postupů spočívajících v zaznamenání, uložení, nahlédnutí, použití, strukturování, omezení či výmazu.

Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů objednatele, včetně pokynů v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud provozovateli toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na provozovatele vztahuje. Pokyny objednatele mohou být obsaženy také ve smlouvě o poskytování služeb. Po ukončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb je provozovatel povinen všechny osobní údaje vymazat (což je pokynem objednatelem), pokud obecně závazné právní předpisy nepožadují další uložení daných osobních údajů či pokud nebude docházet ke zpracování osobních údajů provozovatelem na jeho vlastní odpovědnost.

Provozovatel se zavazuje přijmout v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob přijme provozovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku. Objednatele bere na vědomí a souhlasí s tím, že bezpečnost serverové aplikační vrstvy počítačových programů umístěných na serveru provozovatele se odvíjí do značné míry také od výběru počítačového(ých) programu(ů) provedeného pro účely provozu serveru, včetně aktuálnosti takového(vých) počítačového(vých) programu(ů). Provozovatel není původcem takových takového(vých) počítačového(vých) programu(ů) a jejich vývoj je zajišťován třetími osobami. Objednatele bere na vědomí a souhlasí s tím, že nese plnou odpovědnost za bezpečností rizika spojená s neprovedením technických opatření doporučených mu provozovatelem po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb za účelem zabezpečení osobních údajů.

Provozovatel nezapojí do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení objednatele. Objednatele tímto souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů provozovatelem, a to konkrétně osob zajišťujících plnění povinností provozovatele ze smlouvy o poskytování služeb, zejména osob napomáhajících při provozu zařízení provozovatele. Provozovatel informuje objednatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak objednateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Pokud provozovatel zapojí dalšího zpracovatele osobních údajů, aby jménem objednatele provedl určité činnosti zpracování osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny ve smlouvě o poskytování služeb, zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky nařízení.

Provozovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování osobních údajů. Provozovatel bude objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinností objednatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. nařízení, a to na náklady objednatele. Žádosti o výkon práv subjektu údajů vznesené případně vůči provozovateli provozovatel bez zbytečného odkladu postoupí na objednatele. Provozovatel bude objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi stanovenými v čl. 32 až čl. 36 nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování osobních údajů a informací, jež má provozovatel k dispozici, a to za odměnu dohodnutou případně ve zvláštním smluvním ujednání stran.

Pokud nejsou osobní údaje určeny ke zveřejnění, zavazuje se provozovatel k mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů.

Objednatele je povinen zpracovávat osobní údaje v souladu s regulací v oblasti ochrany osobních údajů. V případě, že provozovateli vznikne v souvislosti s protiprávním jednáním objednatele v oblasti ochrany osobních údajů újma (včetně veřejnoprávních sankcí či výloh a nákladů provozovatele souvisejících s tímto protiprávním jednáním), je objednatele povinen tuto újmu nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího vzniku nahradit.

Provozovatel se zavazuje, že poskytne objednateli na náklady objednatele veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené ve smlouvě o poskytování služeb, a umožní na náklady objednatele audity osobních údajů, včetně inspekcí, prováděné objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatele pověřil, a k těmto auditům přispěje, a to včetně upozorňování objednatele, že jeho pokyn podle názoru provozovatele porušuje obecně závazné předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bez ohledu na výše uvedené smluvní strany dohodly, že provozovatel nemůže poskytnout a ani neposkytne objednateli takový přístup k serveru provozovatele, který by snížil míru zabezpečení dat jiných smluvních partnerů provozovatele či který by snížil úroveň bezpečnosti osobních údajů či jiných dat zajišťovaných provozovatelem, včetně těch případů, které by mohly vést ke kompromitaci serveru provozovatele. Výši odměny provozovatele za poskytnutí součinnosti objednateli podle tohoto článku upraví zvláštní dohoda stan.

V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností provozovatele za porušení jeho povinností v oblasti ochrany osobních údajů, platí ustanovení čl. 8.3 obchodních podmínek.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBJEDNATELE

V případě, kdy je objednatel fyzickou osobou, plní provozovatel svou informační povinnost vůči objednateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „“) související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely plnění smlouvy o poskytování služeb, pro účely jednání o smlouvě o poskytování služeb a pro účely plnění veřejnoprávních povinností provozovatele prostřednictvím zvláštního dokumentu.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Objednatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu či na telefonní číslo objednatele. Svou informační povinnost vůči objednateli, který je fyzickou osobou, ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící provozovateli k rozpoznání webového prohlížeče objednatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky provozovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením.

V případě VIP balíčku je smlouva o poskytování služeb uzavřena na dobu neurčitou, nejméně však na dobu jednoho (1) roku (dále jen „“). Po uplynutí minimální doby je každá ze smluvních stran oprávněna smlouvu o poskytování služeb vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouva o poskytování služeb zaniká uplynutím výpovědní doby. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo omezit počet mytí nebo ukončit Smlouvu, pokud objednatel úmyslně nadužívá mytí (např. myje vůz několikrát po sobě, vícekrát denně ) nebo opakovaně myje své auto více než desetkrát (10) měsíčně.

V případě balíčků PREMIUM, ELEGANT a BASIC je smlouva o poskytování služeb uzavřena na dobu určitou, a to na dobu jednoho (1) roku. Pokud nejpozději jeden (1) měsíc před koncem účinnosti smlouvy o poskytování služeb nebude smluvní straně doručen písemný projev vůle druhé smluvní strany s žádostí o ukončení smlouvy o poskytování služeb, smlouva o poskytování služeb nezanikne a doba účinnosti smlouvy o poskytování služeb balíčků PREMIUM, ELEGANT a BASIC se prodlužuje, a to o jeden (1) rok. K prodloužení účinnosti smlouvy o poskytování služeb podle předchozí věty (vždy o jeden rok) může dojít i opakovaně.

V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek), nebo z obecně závazných právních předpisů, může provozovatel smlouvu o poskytování služeb z těchto důvodů vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení objednateli. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně či elektronickou poštou. Objednateli je doručováno na adresu objednatele, tedy adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Pro účely vztahů mezi provozovatelem a objednatelem se:

vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem;

vylučuje použití ustanovení § 557 a § 1763 občanského zákoníku;

vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem.

Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že provozovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 4). Změnu obchodních podmínek může objednatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.

Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 14.4 obchodních podmínek.

Provozovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž objednatel souhlasí.

 

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ LINKY

1. Před zahájením mytí si pečlivě přečtěte níže uvedený návod a podmínky mytí vozidel. Pokud si ze jakéhokoliv důvodu nejste jisti postupem mytí vašeho vozidla, obraťte se na obsluhu.

2. Demontujte nebo zasuňte anténu, demontujte střešní nosiče, tažné zařízení a všechny nehomologované doplňky. Dále zavřete všechna okna ( i střešní ), dveře, sklopte zpětná zrcátka. Řidiči terénních vozidel a vozidel s transparenty, majáky, nápisy TAXI nebo jinými nadstandardními doplňky ( spoilery, křídla, stříšky, rezervní kola umístěná na zadních dveřích atd. ) musí požádat obsluhu čerpací stanice o svolení k umytí tohoto vozidla.

3. Spusťte program přes aplikaci. Vyčkejte otevření vjezdových vrat. Zajeďte středem mezi naváděcí koleje k portálu mycí linka, Při rozsvícení červeného světla nebo nápisu STOP zastavte, bliká-li šipka zpět, opatrně couvejte, dokud se opět nerozsvítí červené světlo.

4. Zatáhněte ruční brzdu, vypněte motor a zůstaňte ve vozidle.

5. Mytí vozidla se spustí automaticky. V průběhu mytí je přísně zakázáno opouštět vozidlo, otevírat dveře vozu, stahovat okna, spouštět stěrače či popojíždět vozidlem.

6. Po skončení mytí se rozsvítí zelené světlo nebo bliká šipka vpřed. Vyčkejte úplného otevření vrat a opatrně vyjeďte z mycí haly.

Červené tlačítko STOP na ovládacím panelu slouží k okamžitému zastavení mycí linky pouze v případě nouze.

Je zakázáno zastavovat v prostoru vjezdových a výjezdových vrat!

Provozovatel neručí za poškození věcí doporučených návodem k demontáži a za škody způsobené nedodržením návodu k obsluze či nerespektováním podmínek mytí vozidel.

Podmínky mytí vozidel v mycí lince jsou také u obsluhy čerpací stanice.

bottom of page